Algemene Assistent

Alle kandidate moet aan die volgende vereistes voldoen:

 • Moet n Christen wees en Christelike waardes uitleef!
 • Goeie kommunikasie en interpersoonlike vaardighede he.
 • Lojaal en verantwoordelik wees.
 • Moet effektief en professioneel kan saamwerk op alle vlakke van die skool en personeel.
 • Moet tweetalig wees.
 • Moet eie vervoer he / reel.

Die hoof doel van die skoonmaak span is om n skoon en higiëniese omgewing te alle tye te verseker en om instruksies van bestuur te volg. Werknemer moet ten alle tye voorgeskrewe reels en pligte volg en toepas.

Pligte as volg:

 • Skoonmaak van alle areas soos aangedui op rooster.
 • Ontsmetting van alle areas, speelgoed en apparate volgens rooster.
 • Help met voorbereiding van etes.
 • Voorbereiding van klaskamers vir etens tye.
 • Voorbereiding van klaskamers vir rus tye.
 • Help met kinders waar nodig.
 • Was en steriliseer skottelgoed na etes.
 • Was van alle wasgoed volgens rooster.

Klaskamer Assistente

Alle kandidate moet aan die volgende vereistes voldoen:

 • Moet n Christen wees en Christelike waardes uitleef!
 • Goeie kommunikasie en interpersoonlike vaardighede he.
 • Lojaal en verantwoordelik wees.
 • Moet effektief en professioneel kan saamwerk op alle vlakke van die skool en personeel.
 • Moet tweetalig wees.
 • Moet eie vervoer he / reel.
 • Moet ten minste 1 jaar ondervinding he en bereid wees om opleiding te kry.

Die hoof doel van die skoonmaak span is om n skoon en higiëniese omgewing te alle tye te verseker en om instruksies van bestuur te volg. Werknemer moet ten alle tye voorgeskrewe reels en pligte volg en toepas.

Pligte as volg:

 • Veiligheid en ontsmetting van alle areas, speelgoed en apparate op standard te hou.
 • Help met voorbereiding van klaskamers vir etens tye
 • Help met voorbereiding van klaskamers vir rus tye
 • Voorsien in die basiese behoeftes van die kinders.
 • Dra kennis van die roetine en dissipline.
 • Basiese noodhulp kennis en bereid wees om jaarlikse kurses te voltooi.
 • Help onderwyser om voorgeskrewe Kurrikulum te fasiliteer en uit te voer.
 • Moet effektief en professioneel kan saamwerk op alle vlakke van die skool en personeel.
 • Moet te alle tye professioneel en vriendelik teenoor ouers wees.
 • Onderhou die netjiese voorkoms van die klaskamers.
 • Korrekte voltooiing van kommunikasie boeke.
 • Moet verantwoordelikheid kan vat tydens die afwesigheid van die onderwyser.

Juffrou

Alle kandidate moet aan die volgende vereistes voldoen:

 • Moet n Christen wees en Christelike waardes uitleef!
 • Goeie kommunikasie en interpersoonlike vaardighede he.
 • Lojaal en verantwoordelik wees.
 • Moet effektief en professioneel kan saamwerk op alle vlakke van die skool en personeel.
 • Moet tweetalig wees.
 • Moet eie vervoer he / reel.
 • Moet n opvoedkundige kwalifikasie en ten minste 2 jaar ondervinding he.
 • Goeie kennis dra van die ontwikkelings stadiums van n voorskoolse kind.
 • Moet n veilige en higieniese atmosfeer verseker.

Die hoof doel van die skoonmaak span is om n skoon en higiëniese omgewing te alle tye te verseker en om instruksies van bestuur te volg. Werknemer moet ten alle tye voorgeskrewe reels en pligte volg en toepas.

Pligte as volg:

 • Veiligheid en ontsmetting van alle areas, speelgoed en apparate op standaard te hou.
 • Help met voorbereiding van klaskamers vir etens tye.
 • Help met voorbereiding van klaskamers vir rus tye.
 • Voorsien in die basiese behoeftes van die kinders.
 • Pas roetine en dissipline toe.
 • Basiese noodhulp kennis en bereid wees om jaarlikse kurses te voltooi.
 • Voorbereiding en fasilitering van voorgeskrewe Kurrikulum.
 • Moet effektief en professioneel kan saamwerk op alle vlakke van die skool en personeel.
 • Moet te alle tye professioneel en vriendelik teenoor ouers wees.
 • Onderhou die netjiese voorkoms van die klaskamers.
 • Korrekte voltooiing van kommunikasie boeke en vorderings verslae.
 • Moet verantwoordelikheid kan vat tydens die afwesigheid van bestuur.